Web Zurna

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Blog
 4. »
 5. OSI Katmanları: Bilgisayar Ağlarında İletişim

OSI Katmanları: Bilgisayar Ağlarında İletişim

Furkan Furkan -
211 0
OSI Katmanları: Bilgisayar Ağlarında İletişim

Beşinci katman: Oturum Katmanı | Altıncı katman: Sunum Katmanı | Yedinci katman: Uygulama Katmanı Bilgisayar ağları, günlük hayatımızda vazgeçilmez bir rol oynamaktadır. Bilgisayarlar arasında iletişimi sağlayan ve veri transferini gerçekleştiren birçok protokol bulunmaktadır. OSI (Açık Sistemler Araştırma) referans modeli, bu protokollerin yedi farklı katmana ayrıldığını gösterir. Bu yazıda, OSI katmanlarının ne olduğunu ve her bir katmanın işlevlerini daha detaylı şekilde inceleyeceğiz. OSI katmanlarının sırasıyla fiziksel katman, veri bağlantı katmanı, ağ katmanı, taşıma katmanı, oturum katmanı, sunum katmanı ve uygulama katmanı olduğunu göreceğiz. Bu katmanlar, bilgisayar ağlarının her bir parçasının belirli görevleri olduğunu gösterir.

OSI Katmanları nedir?

OSI (Açık Sistemler Arası) referans modeli, bir ağın çalışmasını farklı katmanlara bölen bir yapının adıdır. Bu model, ağ iletişimi için altı farklı katmandan oluşur. Her katman belirli bir işlevi yerine getirir ve bir üst katmana hizmet sunar. OSI Katmanları, ağdaki veri iletişimini daha yönetilebilir ve etkili hale getirir.

Aşağıda OSI Katmanları ile ilgili daha fazla bilgi verilmiştir:

 1. Fiziksel Katman: İletişim için donanımı sağlar. Elektrik sinyallerini fiziksel olarak taşır ve kablolama, konektörler, sinyal hızı gibi özellikleri kontrol eder.
 2. Veri Bağlantı Katmanı: Bitlerin veri kümelerine dönüştürülmesini sağlar ve hataları düzeltir. Veri paketlerinin fiziksel iletişim kanalı üzerinden güvenli bir şekilde iletilmesini sağlar.
 3. Ağ Katmanı: Veri iletimi için en uygun yolun seçilmesinden sorumludur. IP adresleri kullanarak paketleri yönlendirir ve ağdaki diğer cihazlarla iletişimi sağlar.
 4. Taşıma Katmanı: Verilerin tam, hızlı ve güvenilir bir şekilde transfer edilmesinden sorumludur. Veri bölümlemesi, akış kontrolü ve hata kontrolü gibi işlemleri gerçekleştirir.
 5. Oturum Katmanı: İletişim oturumlarını oluşturur, yönetir ve sonlandırır. Veri aktarımı sırasında güvenliği sağlar ve oturum hareketlerini kontrol eder.
 6. Sunum Katmanı: Verilerin alıcıya uygun şekilde sunulmasını sağlar. Verileri şifreler, sıkıştırır ve gerektiğinde farklı formatta sunar.
 7. Uygulama Katmanı: Kullanıcı uygulamaları ve ağ arasında iletişimi sağlar. Veri transferi ve kullanıcı arabirimi gibi işlevleri yerine getirir.
OSI Katmanları

Katman İşlev
Fiziksel Katman Elektrik sinyallerini fiziksel olarak taşır
Veri Bağlantı Katmanı Bitlerin veri kümelerine dönüştürülmesini sağlar ve hataları düzeltir
Ağ Katmanı Veri iletimi için en uygun yolun seçilmesinden sorumludur
Taşıma Katmanı Verilerin tam, hızlı ve güvenilir bir şekilde transfer edilmesinden sorumludur
Oturum Katmanı İletişim oturumlarını oluşturur, yönetir ve sonlandırır
Sunum Katmanı Verilerin alıcıya uygun şekilde sunulmasını sağlar
Uygulama Katmanı Kullanıcı uygulamaları ve ağ arasında iletişimi sağlar

Birinci katman: Fiziksel Katman

OSI (Open Systems Interconnection) modeli, bilgisayar ağlarında iletişim protokolleri ve veri alışverişi için bir referans modelidir. OSI modeli, işlevlerin ve sorumlulukların farklı katmanlara ayrıldığı yedi katmandan oluşur. Bu blog yazısında, OSI modelinin ilk katmanı olan Fiziksel Katmanı ele alacağız.

İlginizi Çekebilir;  TDE Ne Demek? Anlamı ve Günlük Hayatta Kullanımı

Fiziksel Katman, ağdaki donanım bileşenlerini ve sinyal iletimini yöneten katmandır. Bu katmandaki temel görev, bitlerin bilgisayarlar arasında aktarılmasıdır. Fiziksel Katman, verilerin bir noktadan diğerine nasıl iletim edileceğini belirler ve verilerin elektrik sinyalleri veya ışık dalgaları gibi fiziksel ortamlar üzerinden iletimini sağlar.

Veriler, Fiziksel Katman tarafından kullanılan kablolarda veya kablosuz iletişim kanallarında iletilir. Bu katmanda kullanılan iletişim ortamları Ethernet kablosu, fiber optik kablo, koaksiyel kablo, kablosuz ağ gibi farklı seçeneklerdir. Veriler, bu ortamlarda elektrik sinyalleri veya elektromanyetik dalgalar şeklinde taşınır ve alıcı cihazda tekrar verilere dönüştürülür.

 • Fiziksel Katmanın Sorumlulukları:
 • – Verilerin elektrik sinyalleri veya ışık dalgaları şeklinde iletimini sağlamak
 • – Verilerin bit hızını, sinyal seviyelerini ve fiziksel bağlantıyı kontrol etmek
 • – Verilerin hedef cihaza doğru iletilmesini sağlamak
Fiziksel Katmanın Özellikleri

Özellik Açıklama
Bit Hızı Veri iletim hızını belirler. Bit/saniye cinsinden ifade edilir.
Topoloji Ağdaki cihazların fiziksel bağlantı şeklini tanımlar. Örneğin, yıldız, halka, ağaç vb.
Sinyal Seviyeleri Veri iletiminde kullanılan sinyal seviyelerini belirler. Örneğin, yüksek ve düşük voltaj seviyeleri.

İkinci katman: Veri Bağlantı Katmanı

Veri Bağlantı Katmanı, OSI (Açık Sistemler Arabirimi) referans modelinde ikinci katmanı oluşturur. Bu katman, bilgisayarlar arasında veri iletişimi için fiziksel bağlantıları yönetir ve güvenilir bir veri aktarımı sağlar.

Bu katmanın başlıca görevi, verilerin fiziksel ağ üzerinde hatasız bir şekilde iletilmesini sağlamaktır. Bilgisayar donanımı ve ağ arasında doğrudan iletişim kurarak veri paketlerini yönlendirir ve hata kontrolünü gerçekleştirir. Ayrıca, veri bağlantısını sağlamak ve veri iletimini düzenlemek için çeşitli protokoller kullanır.

Veri Bağlantı Katmanı, veri paketlerini ağdaki diğer cihazlara yönlendirirken, kolluklama (framing) yöntemini kullanır. Kolluklama, veri paketlerini belirli bir formata dönüştürerek gönderen ve alıcı cihazların doğru bir şekilde iletişim kurmasını sağlar.

Protokoller Açıklama
Ethernet Bilgisayar ağlarında en yaygın kullanılan veri bağlantı protokolüdür. Kablolu ağlarda veri iletimini sağlar.
Wi-Fi Kablosuz ağlarda veri iletimi için kullanılan protokoldür. Bilgisayarlar arasında kablosuz bağlantıyı sağlar.
Frame Relay Geniş alan ağlarında hızlı ve güvenilir veri transferini sağlayan bir protokoldür.

Veri Bağlantı Katmanı, veri paketlerinin hedef cihaza güvenli bir şekilde ulaştığından emin olurken, aynı zamanda ağ trafiğini düzenleyerek ağın performansını optimize eder. Bu katman sayesinde veri iletimi güvenli, hatasız ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilir.

Üçüncü katman: Ağ Katmanı

Üçüncü katman: Ağ Katmanı

Ağ katmanı, OSI (Açık Sistemler Araştırma Enstitüsü) referans modeline göre, veri iletiminde ağ yönlendirme ve paket anahtarlaması işlevlerini yerine getiren bir iletişim katmanıdır. Bu katman, veri paketlerinin ağ üzerindeki doğru yolunu belirlemek için IP (Internet Protokol) adreslerini kullanır. Aynı zamanda, farklı ağlardaki cihazlar arasında veri iletimini sağlar ve yönlendirme tablolarını kullanarak trafik akışını kontrol eder.

İlginizi Çekebilir;  Tiktok.Hilesi.Net

Ağ katmanı, iletişim sağlayan aygıtlar arasında uzaklıkla ilgilenmez. Onun yerine, iletim kontrol önlemlerini ele alır ve veri paketlerini yönlendirir. Bu katmandaki protokoller, IP adreslemesi, yönlendirme, kesinti ve servis kalitesi gibi işlevleri gerçekleştirmek için tasarlanmıştır.

Ağ katmanı, veri paketlerinin doğru hedefe ulaşmasını sağlayarak veri transferini güvenilir ve etkili hale getirir. IP adreslemesi, veri paketlerinin kaynak ve hedefini belirtir ve bu sayede veri doğru cihaza yönlendirilebilir. Yönlendirme tabloları, farklı ağlardaki düğümler arasında trafik akışını kontrol eder ve en uygun yolun belirlenmesine yardımcı olur.

 • IP (Internet Protokol): Ağ katmanında kullanılan bir protokoldür. Veri paketlerinin kaynak ve hedef IP adreslerini belirler.
 • Yönlendirme: Ağ katmanında gerçekleştirilen bir işlemdir. Veri paketlerinin doğru hedefe yönlendirilmesini sağlar.
 • Kesinti: Ağ katmanında, veri paketlerinin bölünerek gönderilmesini ve hedefte birleştirilmesini sağlayan bir yöntemdir.
 • Servis Kalitesi: Ağ katmanında, trafik yoğunluğuna ve hedefe ulaşma süresine göre veri iletiminde önceliklendirme yapılmasını sağlar.
Protokol Açıklama
IP (Internet Protokol) Ağ katmanında kullanılan bir protokoldür. Veri paketlerinin kaynak ve hedef IP adreslerini belirler.
ICMP (Internet Control Message Protocol) Ağ katmanında kullanılan bir protokoldür. Hata mesajlarını iletmek ve ağ cihazlarının durumunu kontrol etmek için kullanılır.
IGMP (Internet Group Management Protocol) Ağ katmanında kullanılan bir protokoldür. IP multicast gruplarını yönetmek için kullanılır.

Dördüncü katman: Taşıma Katmanı

Taşıma katmanı, OSI modelinin dördüncü katmanıdır. Bu katman, kaynak ve hedef arasında iletişimi yönetir ve kablosuz, kablolu veya karma ağ ortamlarında veri iletimini sağlar. Taşıma katmanı, verilerin güvenilir bir şekilde iletilmesini ve hedefe hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlar.

Bu katman, verilerin bölünmesi, paketlenmesi, yönlendirilmesi ve bir araya getirilmesiyle ilgilenir. Verinin parçalanması işlemi, büyük veri dosyalarının küçük parçalara bölünerek daha verimli bir şekilde iletilmesini sağlar. Paketler, her biri bir başlık ve bir veri bölümü içeren veri birimleridir.

Taşıma katmanı, iletişim sürecinin güvenli ve doğru bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Bu katman, kaynak ve hedef arasındaki bağlantıyı kurar, veri akışını kontrol eder ve hataları tespit ederek yeniden iletim yapılmasını sağlar. Aynı zamanda, trafiği yönlendirir ve ağdaki diğer cihazlarla iletişimi koordine eder.

 • Veri bölünmesi ve paketleme
 • Paketler arası yönlendirme
 • Güvenli veri iletimi
 • Hata tespiti ve yeniden iletim
 • Trafik yönlendirme ve ağ koordinasyonu
Avantajlar Dezavantajlar
– Veri bölünmesi sayesinde daha verimli veri iletimi sağlanır. – Taşıma katmanı işlemleri ağ trafiğini artırabilir.
– Paketler arası yönlendirme sayesinde veriler daha hızlı hedefe ulaşır. – Veri bölünmesi ve birleştirme işlemleri gecikmeye neden olabilir.
– Hata tespiti ve yeniden iletim işlemleri güvenli veri iletimini sağlar. – Ek işlem ve kaynak gerektirebilir.
İlginizi Çekebilir;  Güneş Fırtınası Nedir? Etkileri ve Korunma Yolları

Sık Sorulan Sorular

Birinci katman (Fiziksel Katman): Internet bağlantım neden kopuyor?

Internet bağlantısı fiziksel katmanda oluşan sorunlardan dolayı kopabilir. Bu sorunlar kabloların hasar görmesi, bağlantı noktalarında problemler veya güç kaynaklarında sorunlar gibi fiziksel etkenlere dayanabilir.

İkinci katman (Veri Bağlantı Katmanı): Ethernet nasıl çalışır?

Veri Bağlantı Katmanı’nda Ethernet protokolü kullanılır. Ethernet, veri iletiminde çerçeveleri kullanır. Veri göndericisi çerçeveleri alıcıya iletmek için MAC adreslerini kullanır. Alıcı, gelen çerçevelerin doğruluğunu kontrol eder ve hatalı çerçeveleri yok sayar.

Üçüncü katman (Ağ Katmanı): IP adresleri ne işe yarar?

Ağ Katmanı’nda IP adresleri kullanılır. IP adresleri, bilgisayarların ağ içindeki benzersiz tanımlayıcılardır. Bu adresler, veri paketlerinin doğru hedefe yönlendirilmesini sağlar. Ayrıca, IP adresleri ağ üzerindeki iletişimin sağlanmasını ve ağ yönlendirmesi yapılmasını mümkün kılar.

Dördüncü katman (Taşıma Katmanı): TCP ve UDP arasındaki fark nedir?

Taşıma Katmanı’nda TCP (Transmission Control Protocol) ve UDP (User Datagram Protocol) protokolleri kullanılır. TCP, güvenilir veri iletimini sağlar. Veri paketleri, alıcının doğrulama yapabilmesi için numaralandırılır ve kayıp paketler yeniden gönderilir. UDP ise güvenilirlik ve akış kontrolü sağlamaz. Veri iletimi daha hızlıdır, ancak paket kayıpları olabilir.

Birinci katman (Fiziksel Katman): Kablosuz internet hızımı nasıl artırabilirim?

Kablosuz internet hızını artırmak için aşağıdaki adımları deneyebilirsiniz:
1. Modeminizi daha yeni bir modelle değiştirin.
2. Modemi doğru konumlandırın. Sinyal gücünü etkileyen engellerden kaçının.
3. Kablosuz ağınızın frekansını değiştirin (2.4 GHz veya 5 GHz).
4. Yakınınızdaki aygıtların kablosuz sinyallerini etkileyen cihazları kapatın.
5. Modeminizin firmware’i güncel olduğundan emin olun.
6. Gerektiğinde güçlü bir kablosuz ağ genişleticisi kullanın.

İkinci katman (Veri Bağlantı Katmanı): Ethernet kablosu nasıl bağlanır?

Ethernet kablosunu doğru şekilde bağlamak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:
1. Bilgisayarınızı veya cihazınızı kapatın.
2. Kabloyu doğru şekilde takın. Kablonun her iki ucunda RJ45 konnektörleri bulunur. Bu konnektörleri doğru şekilde cihazlara yerleştirin.
3. Kabloyu modem veya router’a bağlayın.
4. Bilgisayarınızı veya cihazınızı açın. Bağlantının çalıştığından emin olmak için internet bağlantınızı test edin.

Üçüncü katman (Ağ Katmanı): IP adresimi nasıl bulabilirim?

IP adresinizi bulmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:
1. Windows’ta “Ağ ve Paylaşım Merkezi”ni açın. Ağ bağlantılarınızın olduğu yerdeki bağlantıyı seçin.
2. Açılan pencerede “Ayrıntılar” butonuna tıklayın. IP adresiniz “IPv4 Adresi” olarak listelenir.
3. MacOS’ta “Terminale” gidin ve “ifconfig” komutunu çalıştırın. IP adresiniz “inet” veya “inet addr” olarak görüntülenir.
4. Diğer cihazlarda, ayarlar menüsünde veya ağ bağlantılarında “IP Adresi” veya “Ağ Ayarları” bölümünü kontrol edin.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir