Web Zurna

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Blog
 4. »
 5. OSI: Bilgisayar Ağlarında İletişim Standartları

OSI: Bilgisayar Ağlarında İletişim Standartları

Furkan Furkan -
209 0
OSI: Bilgisayar Ağlarında İletişim Standartları

Günümüzde bilgi iletişimi oldukça önemli bir konu haline gelmiştir. Bu iletişimi sağlamak için kullanılan OSI (Açık Sistemler Araştırma Grubu) modeli, birçok avantajı ve görevi ile karşımıza çıkmaktadır. Bu blog yazısında, OSI nedir, ne için kullanılır, katmanları ve görevleri nelerdir gibi temel sorulara cevap vermeye çalışacağız. Ayrıca bir veri paketinin iletimi nasıl gerçekleşir, OSI modeli ile TCP/IP protokol yığını arasındaki ilişkiyi de inceleyeceğiz. Son olarak, OSI modelinin avantajları ve dezavantajları hakkında da bilgi sahibi olabileceksiniz. Öyleyse, başlayalım!

OSI Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

OSI (Open Systems Interconnection) nedir?

OSI, bilgisayar ağlarındaki iletişim protokollerini ve hizmetlerini standartlaştırmak amacıyla geliştirilen bir modeldir. Bu model, farklı bilgisayar platformları arasında iletişimin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için kullanılır.

OSI modeli, yedi farklı katmandan oluşur ve her bir katmanın belirli bir görevi vardır.

1. Fiziksel Katman (Physical Layer): Verilerin ağ üzerindeki iletimini sağlar. Verilerin elektrik sinyallerine dönüştürülmesi ve fiziksel ortam üzerinden iletimi bu katman tarafından gerçekleştirilir.

2. Veri Bağlantı Katmanı (Data Link Layer): Verilerin hedef cihazlara güvenli ve hatasız bir şekilde iletilmesini sağlar. Bu katmanda hata kontrolü ve düzeltmesi yapılır.

3. Ağ Katmanı (Network Layer): Verilerin ağ üzerindeki doğru rota üzerinde iletilmesini sağlar. Bu katmana ait cihazlar (router) veri paketlerini hedef yerlerine yönlendirir.

Bu tabloda OSI modelinin katmanlarını ve görevlerini görebilirsiniz:

Katman Görev
Fiziksel Katman Verilerin iletimini sağlar
Veri Bağlantı Katmanı Güvenli ve hatasız iletişim sağlar
Ağ Katmanı Doğru yönlendirme yapar

OSI Modelinin Katmanları ve Görevleri Nelerdir?

OSI (Açık Sistemler Araştırma Derneği) Modeli, bilişim alanında veri iletişimi için kullanılan bir standarttır. Bu model, bir ağdaki iletişimin farklı adımlarını farklı katmanlara böler ve her katmanın kendine özgü bir görevi vardır. OSI Modeli, genellikle yedi katmandan oluşur ve bu katmanlar sırasıyla fiziksel katman, veri bağlantı katmanı, ağ katmanı, taşıma katmanı, oturum katmanı, sunum katmanı ve uygulama katmanıdır.

1. Fiziksel Katman: Bu katman, verilerin fiziksel ortama aktarılmasından sorumludur. Veriler, elektrik sinyalleri veya ışık huzmeleri şeklinde iletilir.

2. Veri Bağlantı Katmanı: Bu katman, verilerin güvenli bir şekilde taşınmasını sağlar. Veri paketleri, veri bağlantısı protokolleri kullanılarak hedefe iletilir.

3. Ağ Katmanı: Bu katman, verilerin yönlendirme işlemlerini gerçekleştirir. Veri paketleri, farklı ağlar arasında iletim için uygun yolu seçer.

İlginizi Çekebilir;  İnstagram Beğeni Servisi

4. Taşıma Katmanı: Bu katman, veri akışının güvenli ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Veri parçacıkları, kaynak ve hedef arasında doğru sırayla aktarılır.

5. Oturum Katmanı: Bu katman, veri iletişiminin başlatılmasını, sürdürülmesini ve sonlandırılmasını yönetir. iletişimdeki oturum kontrolünü sağlar.

6. Sunum Katmanı: Bu katman, veri paketinin anlamlandırılmasını ve hedefe uygun bir formatta sunulmasını sağlar. Veri, kaynak ve hedef arasında anlaşılır bir şekilde aktarılır.

7. Uygulama Katmanı: Bu katman, kullanıcı tarafından kullanılan uygulamalar ile ağ arasında iletişimi sağlar. Örneğin, bir web tarayıcısı uygulaması, bu katmanda iletişim kurar.

Katman Görevi
Fiziksel Katman Verileri fiziksel ortama aktarır.
Veri Bağlantı Katmanı Verilerin güvenli bir şekilde taşınmasını sağlar.
Ağ Katmanı Verilerin yönlendirme işlemlerini gerçekleştirir.
Taşıma Katmanı Veri akışının güvenli ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.
Oturum Katmanı Veri iletişiminin başlatılmasını, sürdürülmesini ve sonlandırılmasını yönetir.
Sunum Katmanı Veri paketinin anlamlandırılmasını ve hedefe uygun bir formatta sunulmasını sağlar.
Uygulama Katmanı Kullanıcı tarafından kullanılan uygulamalar ile ağ arasında iletişimi sağlar.

Bir Veri Paketinin İletimi Nasıl Gerçekleşir?

Bir veri paketinin iletimi, bilgisayar ağlarındaki iletişim sürecinin temelini oluşturur. Bu süreç, veri paketlerinin bir kaynaktan hedefe doğru nasıl taşındığını ve iletimin nasıl gerçekleştiğini açıklar. Veri paketleri, bilgisayar ağındaki iletişimde bilginin taşınmasını sağlayan en küçük veri birimleridir.

Veri paketinin iletimi, aşağıdaki adımları içeren bir dizi işlemi gerektirir:

 1. Paketleme (Encapsulation): Veri paketlerinin oluşturulması ve kaynağa giden verinin paketlere bölünmesi işlemidir. Bu adımda, veri paketinin başlık bilgileri, hedef adresi ve veri içeriği gibi unsurlar paket içerisine yerleştirilir.
 2. Yönlendirme (Routing): Veri paketlerinin kaynaktan hedefe doğru yönlendirilmesi işlemidir. Bu adımda, ağ üzerindeki yönlendiriciler veri paketlerini uygun yollar üzerinden iletecek şekilde yönlendirme tablolarını kullanır.
 3. İletim (Transmission): Veri paketlerinin kaynaktan hedefe doğru fiziksel ağ üzerinden iletimini sağlar. Bu adımda, veri paketleri kablosuz veya kablolu iletişim kanalları aracılığıyla iletilir.
 4. Alma ve Açma (Reception and Decapsulation): Hedefe ulaşan veri paketlerinin alınması ve açılması işlemidir. Veri paketleri hedef cihaz tarafından alındıktan sonra, paket içerisindeki bilgiler çıkarılır ve ilgili hedefe iletilir.

Veri paketlerinin iletimi, OSI modeli ve TCP/IP protokol yığını tarafından yönetilir. OSI modeline göre, veri paketlerinin iletim işlemi ilk üç katmanı olan Fiziksel Katman, Veri Bağlantı Katmanı ve Ağ Katmanı üzerinden gerçekleşir. TCP/IP protokol yığını ise veri paketlerinin yönlendirme ve iletimi için gerekli protokollerin ve algoritmaların bulunduğu bir yapıdır.

OSI Modeli ve TCP/IP Protokol Yığını Arasındaki İlişki

OSI (Açık Sistemler Arabirimi) Modeli ve TCP/IP Protokol Yığını, ağ dünyasında büyük öneme sahip olan iki farklı yapıdır. Her ikisi de ağ iletişimini sağlar ve bilgisayarlar arasındaki bilgilerin iletiminde önemli bir rol oynar. Bu yazıda, OSI Modeli ve TCP/IP Protokol Yığını arasındaki ilişkiyi inceleyeceğiz.

İlginizi Çekebilir;  İndüksiyon Isıtma: Endüstriyel ve Evsel Kullanım

OSI Modeli, bilgisayarlar arasındaki ağ iletişimini açıklamak için kullanılan bir referans modelidir. Bu model, bilgilere farklı katmanlar aracılığıyla işlenerek iletilmesini sağlar. OSI Modeli toplamda 7 katmandan oluşur ve her katman belirli bir işlevi yerine getirir. Örneğin, fiziksel katman verilerin elektrik sinyallerine dönüştürülmesinden sorumludur, ağ katmanı ise verilerin yönlendirilmesini sağlar.

TCP/IP Protokol Yığını ise internet üzerindeki iletişimi sağlamak için kullanılan bir protokol ailesidir. Bu protokol yığını, internetin temelini oluşturur ve bilgisayarların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlar. TCP/IP Protokol Yığını da farklı katmanlardan oluşur, ancak OSI Modeli’nden farklı bir yapıya sahiptir. Bu protokol yığını, dört katmandan oluşur: ağ erişim katmanı, internet katmanı, taşıma katmanı ve uygulama katmanı.

 • Ağ Erişim Katmanı: Verilerin ağa gönderilmeden önce fiziksel bir ortama dönüştürülmesini sağlar.
 • Internet Katmanı: Verilerin yönlendirilmesini ve paketlerin hedefe ulaşmasını sağlar.
 • Taşıma Katmanı: Veri iletiminde güvenilirlik ve akış kontrolü sağlar.
 • Uygulama Katmanı: Kullanıcıların internet üzerinden farklı uygulamalarla iletişim kurmasını sağlar.

OSI Modeli ve TCP/IP Protokol Yığını arasındaki ilişki, temel olarak katman yapılarının benzerliğine dayanır. Her iki yapı da ağ iletişimini katmanlara böler ve her katmanın belirli bir görevi vardır. Ancak OSI Modeli, daha geniş kapsamlı bir yapıdır ve daha detaylı bir ağ iletişimi sağlar. TCP/IP Protokol Yığını ise internet iletişimi için daha spesifik bir yapıdır.

OSI Modelinin Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

OSI (Açık Sistemler Arası) modeli, bilgisayar ağlarında iletişimin standartlaştırılması ve yönetimi için kullanılan bir modeldir. Bu model, ağ protokollerini ve veri iletişimini farklı katmanlara böler ve her katmanın belirli bir görevi vardır. OSI modelinin avantajları ve dezavantajları, ağ yöneticileri ve sistem mühendisleri için önemlidir.

Avantajları:

 • Standartlaştırılmış yapısı: OSI modeli, ağ iletişiminin standartlaştırılmasını sağlar. Bu sayede farklı cihazlar ve uygulamalar arasında uyumluluk sorunları ortadan kalkar ve ağ yönetimi kolaylaşır.
 • Modüler yapısı: Modelin katmanları, ayrı ayrı geliştirilebilir ve güncellenebilir. Bir katmanda yapılan değişiklikler diğer katmanları etkilemez. Bu, yeni teknolojilerin hızla entegre edilmesini sağlar.
 • Hata ayıklama kolaylığı: Her katmanın belirli bir görevi olduğu için, hata ayıklama ve sorun giderme işlemleri daha kolaydır. Sorunun hangi katmanda olduğu hızla tespit edilebilir ve çözüm süreci hızlanır.

Dezavantajları:

 • Karmaşıklık: OSI modelinin 7 katmanı ve karmaşık yapısı, bazı durumlarda ağ yöneticileri ve sistem mühendisleri için zor olabilir. Her katmanın ayrı ayrı yönetilmesi ve konfigüre edilmesi gerektiği için zaman ve kaynak gerektirebilir.
 • Performans: OSI modeli, veri iletimini farklı katmanlara böldüğü için bazen performans kaybına neden olabilir. Veri paketlerinin her katmana başvurması ve her katmanda işlenmesi işlem süresini uzatabilir.
 • Sınırlı uygulama alanı: OSI modeli, ağ protokollerinin ve iletişim teknolojilerinin standartlaştırılmasını sağlayan genel bir modeldir. Ancak gerçek uygulamalarda, özellikle Internet üzerinde, TCP/IP protokol yığını daha yaygın olarak kullanılmaktadır.
İlginizi Çekebilir;  MP3 Dönüştürme: Ses Dosyalarını Farklı Formatlara Çevirme

OSI modelinin avantajları ve dezavantajları, ağ yönetimi ve iletişim sistemlerinin tasarımı sürecinde dikkate alınmalıdır. Her avantajı ve dezavantajı göz önünde bulundurarak, uygun bir iletişim altyapısı oluşturmak ve ağ performansını optimize etmek mümkün olacaktır.

Sık Sorulan Sorular

OSI Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

OSI (Açık Sistemler Arası İletişim) modeli, bilgisayar ağlarında iletişim protokollerinin nasıl çalıştığına ilişkin bir referans modelidir. Bu model, farklı ağ protokollerinin birbirleriyle nasıl iletişim kurduğunu standartlaştırmak için kullanılır.

OSI Modelinin Katmanları ve Görevleri Nelerdir?

OSI modeli yedi katmandan oluşur ve her katman belirli bir işlevi yerine getirir. Bu katmanlar sırasıyla fiziksel, veri bağlantısı, ağ, taşıma, oturum, sunum ve uygulama katmanlarıdır. Fiziksel katman, verinin elektrik sinyallerine dönüştürülmesi ve fiziksel ortama aktarılmasıyla ilgilenirken, uygulama katmanı ise kullanıcıların ağa erişimi sağlar. Diğer katmanlar ise ara katmanlar olarak görev yapar.

Bir Veri Paketinin İletimi Nasıl Gerçekleşir?

Bir veri paketinin iletimi aşağıdaki adımlarla gerçekleşir:
1. İletilecek veri, uygulama katmanında başlar ve her katmanda belirli bir başlık eklenerek paketlenir.
2. Veri paketi, uygulama katmanından başlayarak alt katmanlara doğru ilerler ve her katmanda uygun protokol işlemleri gerçekleştirilir.
3. Ağ katmanında, veri paketi hedef ağına yönlendirilir ve burada taşıma katmanına geçer.
4. Taşıma katmanı, verinin kaynak ve hedef adreslerini belirler ve bu veriyi paketleyerek ağ katmanına gönderir.
5. Diğer katmanlarda olduğu gibi, paket en alt katmana kadar ilerledikten sonra fiziksel katmanda bitiş adresine doğru iletilir.
6. Fiziksel katman, veriyi elektrik sinyallerine dönüştürerek iletim ortamına uygun bir şekilde gönderir.

OSI Modeli ve TCP/IP Protokol Yığını Arasındaki İlişki

OSI modeli, TCP/IP protokol yığınının temel bir yapıtaşıdır. TCP/IP protokol yığını, ağ iletişimi için kullanılan bir dizi protokolden oluşur ve OSI modelinin katmanlarıyla ilişkilidir. Örneğin, TCP/IP protokol yığınının en üst katmanı OSI modelindeki uygulama katmanıyla ilişkilidir. Her iki yapı da bilgisayar ağlarındaki iletişimi standartlaştırmak ve kolaylaştırmak için kullanılır.

OSI Modelinin Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

OSI modelinin avantajları şunlardır:
– İletişim protokollerinin standartlaştırılmasını sağlar.
– Bilgisayar ağlarının tasarımını kolaylaştırır.
– Farklı protokollerin birlikte çalışabilmesini sağlar.
– Sorun giderme ve hata ayıklama süreçlerini kolaylaştırır.

OSI modelinin dezavantajları şunlardır:
– Karmaşık bir yapıya sahiptir ve anlaşılması zaman alabilir.
– Uygulanması maliyetli olabilir.
– Pratikte her katmanın ayrı ayrı uygulanması zor olabilir.
– Daha yeni protokollerin entegrasyonu zor olabilir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir