Web Zurna

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Blog
 4. »
 5. Ohm Kanunu: Temel Elektrik Prensibi

Ohm Kanunu: Temel Elektrik Prensibi

Furkan Furkan -
210 0
Ohm Kanunu: Temel Elektrik Prensibi

Ohm Kanunu Nedir?

Ohm Kanunu, elektrik yükünün akım şiddetine ve dirence olan bağlantısını açıklayan temel bir fizik kanunudur. Elektrik akımının, bir devrede akan elektrik yükünün, dirence olan oranını ifade eder. Bu kanun, 1827 yılında Alman fizikçi Georg Simon Ohm tarafından keşfedilmiştir. Ohm Kanunu, V=I⋅R formülüyle gösterilir, burada V voltajı, I akım şiddeti ve R direnç olarak kabul edilir. Direnç, malzemenin elektrik akımına karşı gösterdiği direnç miktarını ifade eder. Ohm Kanunu’nun kullanım alanları elektrik devreleri, elektronik alanı ve enerji sistemlerinin tasarımı dahil birçok alanda kullanılmaktadır. Bu blog yazısında, Ohm Kanunu hakkında bilinmesi gereken temel bilgileri ele alacağız.

(Direnç Nedir? subhead will be included in the next paragraph)

Ohm Kanunu Nedir?

Ohm Kanunu, elektriksel direncin akım üzerindeki etkisini açıklayan temel bir elektrik yasasıdır. Alman fizikçi Georg Simon Ohm tarafından 1827 yılında formüle edilmiştir. Ohm Kanunu, akım (I), gerilim (V) ve direnç (R) arasındaki ilişkiyi ifade eder. Başka bir deyişle, bir devredeki akım, gerilim ile direncin çarpımına eşittir.

Ohm Kanunu’nun formülü, I = V / R şeklinde ifade edilir. Burada, I akımı (amper), V gerilimi (volt) ve R direnci (ohm) temsil eder. Yani, bir devredeki akım, gerilimin dirence bölünmesiyle hesaplanır.

Ohm Kanunu’nun önemli bir uygulaması, dirençlerin bir devreye nasıl bağlanması gerektiğini anlamaktır. Dirençler seri veya paralel olarak bağlanabilir. Seri bağlantıda, dirençlerin toplam direnci R1 + R2 + R3 şeklinde hesaplanır. Paralel bağlantıda ise, dirençlerin toplam direnci 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 şeklinde hesaplanır.

Ohm Kanunu, elektrik devrelerinin tasarımı, analizi ve elektrik güvenliği gibi birçok alanda kullanılır. Elektrik mühendisliği, elektronik, telekomünikasyon, enerji sistemleri gibi alanlarda Ohm Kanunu’nun bilinmesi önemlidir. Ayrıca, elektrik direnci ve potansiyel farkı ile ilgili problemleri çözmek için de Ohm Kanunu kullanılır. Ohm Kanunu, elektrik kavramlarının temelini oluşturur ve elektriksel devrelerin anlaşılmasına yardımcı olur.

 • Akım (I): Bir devredeki elektrik yüklerinin bir noktadan diğerine taşınmasıdır. Birimi amperdir.
 • Gerilim (V): Elektrik potansiyel farkıdır. İki nokta arasındaki elektrik potansiyel farkıdır. Birimi voltur.
 • Direnç (R): Bir devrenin elektrik akımına karşı gösterdiği dirençtir. Birimi ohmdir.
Örnek Akım (I) Gerilim (V) Direnç (R)
Lamba Devresi 0.5 A 120 V 240 ohm
Bilgisayar Devresi 2 A 220 V 110 ohm
Fan Devresi 0.3 A 12 V 40 ohm
İlginizi Çekebilir;  Türkiye'deki Finansal Teknoloji Uygulamaları - 2023 - Yenilikler ve İleri Teknolojiler

Ohm Kanunu’nun Formülü

Ohm Kanunu, elektriksel direnci tanımlayan temel bir kanundur. Ohm Kanunu, elektrik akımı ile direnç arasındaki ilişkiyi gösterir. Ohm Kanunu’nun formülü I = V/R’dır. Bu formülde, I elektrik akımını, V ise gerilimi temsil ederken, R elektriksel direnci ifade eder. Ohm Kanunu, Alman fizikçi Georg Simon Ohm tarafından 1827 yılında keşfedilmiştir.

Ohm Kanunu’nun formülü, elektrik devrelerindeki akım, gerilim ve direnç arasındaki ilişkiyi açıkça gösterir. Bir devredeki akım, devreye uygulanan gerilimin dirence bölünmesiyle elde edilir. Yani, akımın değeri, gerilimin direnç ile bölünmesi sonucunda bulunur. Bu ilişki, Ohm Kanunu ile ifade edilir ve elektrik devrelerinin analizinde temel bir rol oynar.

Ohm Kanunu’nun formülü aynı zamanda gerilim, akım ve direnç arasındaki ilişkiyi hesaplamak için kullanılır. Eğer bir devrenin gerilimi ve direnci biliniyorsa, Ohm Kanunu’nun formülü kullanılarak akım değeri hesaplanabilir. Benzer şekilde, akım ve direnç bilindiğinde, gerilim değeri de Ohm Kanunu’nun formülü ile bulunabilir.

 • Ohm Kanunu, elektrik akımı, gerilim ve direnç arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • Formülü I = V/R’dır, burada I akımı, V gerilimi ve R direnci temsil eder.
 • Ohm Kanunu’nun formülü ile gerilim, akım ve direnç arasındaki ilişki hesaplanabilir.
İsim Simge Birim
Akım I Ampere (A)
Gerilim V Volts (V)
Direnç R Ohm (Ω)

Direnç Nedir?

Direnç, elektrik akımının akması sırasında karşılaştığı engeldir. Elektrik devrelerinde direnç, elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştürür. Direnç, birim zamanda devreden geçen akıma karşı koyma yeteneğini ölçen bir birim olan ohm (Ω) ile ifade edilir. Direnç, elektronik devrelerin çalışma prensiplerini anlamak için temel bir kavramdır.

Elektrik devrelerinde direnç, iletken bir malzemeden yapılmış bir eleman olarak kullanılır. Metal veya karbon gibi malzemeler, elektrik akımını geçirirken elektrik direncine neden olurlar. Direnç, teller veya plakalar arasındaki malzemenin yapısına, boyutuna ve sıcaklığına bağlı olarak değişebilir.

Direnç, temel olarak iki ucu arasındaki gerilim düşümü ile akım arasındaki ilişkiyi tanımlayan Ohm Kanunu’nun bir parçasıdır. Ohm Kanunu’na göre, bir devre üzerinden geçen akım, devreye uygulanan voltaja orantılıdır ve devrenin direncine ters orantılıdır. Ohm Kanunu’nun formülü, I = V/R şeklinde ifade edilir, burada I akımı, V voltajı ve R direnci temsil eder.

 • Direnç, elektrik akımının engellenmesini sağlar.
 • Ohm Kanunu’na göre, akım ve voltaj arasında doğrusal bir ilişki vardır.
 • Direnç, elektronik devrelerin tasarımında ve analizinde önemli bir rol oynar.
Direnç (Ω) Akım (A) Voltaj (V)
10 0.5 5
20 1 20
30 1.5 45

Ohm Kanunu’nun Kullanım Alanları

Ohm Kanunu, elektrik akımı, gerilim farkı ve direnç arasındaki ilişkiyi ifade eden temel bir fiziksel yasadır. Bu kanun, elektrik akımının, bir devredeki dirence bağlı olarak gerilim farkına orantılı olduğunu belirtir. Gerilim (V), akım (I) ve direnç (R) arasındaki ilişkiyi ifade eden Ohm Kanunu’nun formülü V = I * R olarak bilinir.

İlginizi Çekebilir;  Domain Nedir? Nasıl Alınır ve Kullanılır?

Ohm Kanunu’nun kullanım alanları oldukça geniştir. Elektrik ve elektronik mühendisliği, fizik, elektronik, iletişim ve enerji sistemleri gibi birçok alanda bu kanunun kullanımı oldukça yaygındır. Ayrıca, evlerimizde kullandığımız elektrikli cihazların tasarımı ve çalışma prensiplerinde de Ohm Kanunu önemli bir rol oynamaktadır.

Ohm Kanunu’nun kullanım alanlarından biri, direnç hesaplamalarıdır. Bir devre tasarımı yaparken, direncin ne kadar olduğunu bilmek önemlidir. Ohm Kanunu, devrenin direncini hesaplamak için kullanılabilir. Ayrıca, enerji sistemlerinin tasarımında ve bakımında da Ohm Kanunu’nun kullanımı yaygındır.

İletişim ve Elektronik

İletişim ve elektronik alanında Ohm Kanunu çok sık kullanılır. Özellikle devre analizi yaparken, devre elemanlarının direncini hesaplarken ve devre tasarımında bu kanun büyük önem taşır. Elektrik devrelerinin güç kaynakları, vericiler, alıcılar ve diğer elemanlar üzerindeki gerilim düşümü ve akım değerlerini belirlemek için Ohm Kanunu kullanılır.

Aydınlatma Sistemleri

Aydınlatma sistemlerinde de Ohm Kanunu kullanılır. Ampullerin ve diğer aydınlatma elemanlarının doğru gerilimde çalışabilmesi için devre hesaplamalarında Ohm Kanunu’nun formülü kullanılır. Ayrıca, elektrik tesisatındaki kabloların doğru direnç değerleri hesaplanarak, güvenli ve verimli bir aydınlatma sistemine sahip olunur.

 • Elektrik ve elektronik mühendisliği
 • Fizik
 • Elektronik
 • İletişim
 • Enerji sistemleri
 • Aydınlatma sistemleri
Kullanım Alanı Örnekler
Elektrik ve elektronik mühendisliği Güç kaynakları, devre elemanları, devre tasarımı
Fizik Elektrik akımı, gerilim farkı, direnç konuları
Elektronik Devre analizi, devre elemanlarının direnci
İletişim Vericiler, alıcılar, sinyal iletimi
Enerji sistemleri Güç üretimi, dağıtımı ve kullanımı
Aydınlatma sistemleri Ampuller, aydınlatma elemanları, tesisat hesaplamaları

Ohm Kanunu Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Ohm Kanunu hakkında bilinmesi gerekenler, elektriksel direncin akım ve gerilimle nasıl ilişkili olduğunu anlatan temel bir prensiptir. Ohm Kanunu, matematiksel bir formül kullanılarak ifade edilir ve elektrik devrelerinin analizinde çok yaygın olarak kullanılır.

Ohm Kanunu, Georg Simon Ohm tarafından 19. yüzyılda bulunmuştur. Kanunun formülü, elektrik akımı (I), direnç (R) ve gerilim (V) arasındaki ilişkiyi açıklar ve şu şekildedir: V = I * R.

Bu formül, akımın direnç ve gerilimin çarpımı olduğunu gösterir. Bir devre üzerindeki gerilim sabit tutulduğunda, akım direnç ile ters orantılı olarak değişir. Yani, direnç arttıkça akım azalır ve direnç azaldıkça akım artar.

İlginizi Çekebilir;  KMSpico İndir – 2024 – Etkinleştirme Yazılımı!

Ohm Kanunu’nun kullanım alanları oldukça geniştir. Elektrik devrelerinin tasarımı ve analizi, elektrikli cihazların çalışma prensiplerinin anlaşılması, elektrik güvenliği ve enerji verimliliği gibi birçok alanda Ohm Kanunu’nun temel prensipleri kullanılır.

Ohm Kanunu hakkında bilinmesi gerekenlerin başında, direnç birimi olan ohm (Ω) ve gerilim birimi olan volt (V) gelir. Ayrıca, direnç ve gerilim arasındaki ilişki doğrusal olduğu için, Ohm Kanunu genellikle doğrusal devrelerde geçerlidir.

Özetlemek gerekirse, Ohm Kanunu elektrik devrelerinin analizi ve tasarımında temel bir prensip olarak kullanılır. Direnç, akım ve gerilim arasındaki ilişkiyi ifade eden matematiksel bir formülle açıklanır. Ohm Kanunu’nun kullanım alanları oldukça geniştir ve elektriksel sistemlerin çalışma prensiplerinin anlaşılmasında büyük öneme sahiptir.

Sık Sorulan Sorular

Ohm Kanunu Nedir?

Ohm Kanunu, bir devredeki direncin, akım ve gerilimle ilişkisini ifade eden elektriksel bir kanundur. Bu kanuna göre, bir devrenin akımı, devreye uygulanan gerilimin direnç ile bölümüne eşittir.

Ohm Kanunu’nun Formülü Nedir?

Ohm Kanunu’nun formülü şu şekildedir: V = I * R

Burada V, gerilimi ifade eder; I, akımı ifade eder ve R, direnci ifade eder.

Direnç Nedir?

Direnç, bir devre elemanının elektrik akımının geçişine direnç gösterme özelliğidir. Elektrik akımının dirençten geçerken enerji kaybını da beraberinde getirir. Direnç, devrede akımın geçişini sınırlayan bir elemandır.

Ohm Kanunu’nun Kullanım Alanları Nelerdir?

Ohm Kanunu, elektrik akımı, gerilim ve direnç gibi elektriksel parametreler arasındaki ilişkiyi ifade ettiği için elektrik devrelerinin analizinde yaygın olarak kullanılır. Elektrik mühendisliği, elektronik, telekomünikasyon ve enerji gibi birçok alanda Ohm Kanunu’nun kullanımına ihtiyaç duyulur.

Ohm Kanunu Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

– Ohm Kanunu, Alman fizikçi Georg Simon Ohm tarafından keşfedilmiştir.

– Ohm Kanunu, doğru akım (DC) ve darbe şeklindeki akım (pulslu akım) için geçerlidir.

– Ohm Kanunu, elektriğin temel yasalarından biridir ve elektrik devrelerinin analizinde önemli bir rol oynar.

– Ohm Kanunu, direncin sabit olduğu durumlarda geçerlidir.

– Ohm Kanunu, devre analizlerinde gerilim, akım veya direnç değeri bulunmadığında bilinmeyen değeri hesaplamak için kullanılabilir.

Ohm Kanunu Nasıl Uygulanır?

Ohm Kanunu’nun uygulanması için öncelikle devrenin gerilim ve direnç değerleri bilinmelidir. Bu değerler kullanılarak Ohm Kanunu formülü V = I * R kullanılabilir ve akım değeri hesaplanabilir. Aynı şekilde, gerilim veya direnç değeri biliniyorsa formül, I = V / R veya R = V / I şeklinde kullanılarak diğer bilinmeyen değerleri bulmak mümkündür.

Ohm Kanunu Ölçülebilir Mi?

Evet, Ohm Kanunu ile ilgili parametreler olan gerilim, akım ve direnç ölçülebilir. Gerilim, voltmetre kullanılarak; akım, ampermetre kullanılarak; direnç ise ohmmetre kullanılarak ölçülebilir. Bu ölçümler sayesinde Ohm Kanunu’nun geçerliliği ve doğruluğu deneylerle kanıtlanabilir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir