Web Zurna

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Blog
 4. »
 5. Ohm Kanunu Nedir? Elektrik Akımının Temel Yasası

Ohm Kanunu Nedir? Elektrik Akımının Temel Yasası

Furkan Furkan -
210 0
Ohm Kanunu Nedir? Elektrik Akımının Temel Yasası

Ohm Kanunu Nedir? Elektrik Akımı Nedir? Ohm Kanununun Formülü Nedir? Direncin Elektrik Akımına Etkisi Nasıldır? Ohm Kanunu Nasıl Uygulanır?
Elektrik dünyamızın vazgeçilmez bir parçasıdır ve birçok cihazın çalışması için gereklidir. Elektrik akımı ise elektrik yüklerinin taşınması ve enerjinin iletilmesinde önemli bir rol oynar. Bu konuda Ohm Kanunu devreye girmektedir. Ohm Kanunu, bir devrede doğrusal bir direncin, akım ve gerilim arasındaki ilişkiyi tanımlayan bir yasadır. Bu makalede Ohm Kanunu’nun tanımı, formülü, direncin elektrik akımına etkisi ve nasıl uygulandığı hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz.

Ohm Kanunu Nedir?

Ohm kanunu, elektrikte direncin, akım ve gerilimle ilişkisini açıklayan bir fizik kanunudur. Georg Simon Ohm tarafından keşfedilmiş ve ismi ondan gelmektedir. Bu kanun, elektrik devrelerindeki akımın ve gerilimin, devre elemanlarından geçen akımın miktarıyla ilişkili olduğunu belirtir. Ohm kanunu sayesinde elektrik devrelerinin çalışma prensipleri ve devre elemanlarının özellikleri hakkında bilgi edinmek mümkün olur.

Ohm kanunu, basit bir matematiksel formülle ifade edilir. İfadede, akım (I), gerilim (V) ve direnç (R) değişkenleri bulunur. Formül şu şekildedir:

Akım (I) Gerilim (V) Direnç (R)
I V R

Bu formülde, akım miktarı (I) elektrik devresinden geçen elektronların sayısı veya yük miktarını temsil eder. Gerilim (V), elektronların devre boyunca ilettiği enerji miktarını ifade eder. Direnç (R) ise devredeki malzemenin akıma karşı gösterdiği direnci ifade eder. Ohm kanunu, direncin gerilime orantılı olduğunu belirtir. Yani, eğer direnç artarsa, akım da azalır ve gerilim düşer.

İlginizi Çekebilir;  The Boys 2. Sezon: Yeni Gelişmeler ve İzlenimler

Elektrik Akımı Nedir?

Elektrik akımı, bir noktadan diğer bir noktaya hareket eden elektronların oluşturduğu akışın adıdır. Temelde elektrik yükündeki hareketlilikten kaynaklanan bu akım, elektrik devrelerinde önemli bir rol oynar. Elektrik akımının varlığı, elektrik enerjisi transferinin gerçekleşmesini sağlar.

Elektrik akımı, elektronların bir yüzeyden diğerine hareket etmesi sonucu meydana gelir. Elektronlar negatif yüklü parçacıklar olduğu için, akımın yönü de elektronların hareket yönüyle tam tersindedir. Yani, pozitif yön olarak kabul edilen yön, aslında elektronlarının hareket ettiği yön durumundadır.

Elektrik akımı, yalıtkanlarda neredeyse hiç oluşmazken, iletken maddelerde kolaylıkla gerçekleşir. İletken maddelerdeki valans elektronları, elektrik alan etkisiyle hareket ederek akımı oluştururlar. Bu akım, devrelerde kullanılan teller, lambalar, piller ve elektronik cihazlar gibi birçok elektriksel bileşen ile taşınır.

Bir devrenin elektrik akımı, birim zamanda geçen elektrik yükü miktarıyla tanımlanır. Akımın birimi amperdir ve sembolü “I” ile gösterilir. Örneğin, bir amperlik akım, her saniye bir Coulomb’lık yükün geçtiğini ifade eder. Elektrik akımının şiddeti, devreden geçen yük miktarı ve geçtiği süreye bağlı olarak belirlenir.

Liste ve Tablo Örnekleri

Elektrik Akımının Özellikleri

 • Elektrik akımı, elektronların yüzeyler arasında hareket etmesiyle oluşur.
 • Akım yönü, elektron hareketinin tam tersine doğrudur.
 • Elektrik akımı, yalıtkan maddelerde neredeyse hiç oluşmazken, iletkenlerde kolaylıkla gerçekleşir.

Anma Akımı Değerleri

Elektriksel Bileşen Anma Akımı (Amper)
Lamba 0.5
Pil 1.5
Televizyon 2
Buzdolabı 3

Ohm Kanununun Formülü Nedir?

Ohm Kanunu, elektrik devrelerinde elektrik akımı, gerilim ve direnç arasındaki ilişkiyi açıklayan temel bir fiziksel kanundur. Ohm Kanunu’nun formülü, bir devrenin direncini hesaplamak için kullanılır ve şu şekildedir:

Simge Birim Açıklama
I Ampere (A) Elektrik akımı
V Volts (V) Gerilim
R Ohm (Ω) Direnç

Ohm Kanunu’nun formülü şu şekilde ifade edilir:

İlginizi Çekebilir;  Recep İvedik 7 Full İzle Tek Parça: Komedi Sinemasında Yeni Macera

V = I * R

Bu formül, devrenin direncini hesaplamak için gerilim ve akımın çarpımını kullanır. Gerilim, devrenin uçları arasındaki potansiyel farkı gösterirken, akım ise elektrik yüklerinin bu potansiyel farkı boyunca hareket etme hızını temsil eder. Direnç ise, elektrik devresindeki materyallerin ve bileşenlerin akıma karşı gösterdiği direnci ölçer.

Direncin Elektrik Akımına Etkisi Nasıldır?

Direncin elektrik akımına etkisi, elektrik devrelerinin temel prensiplerinden biridir. Direnç, bir devredeki elektrik akımının geçişini engelleyen bir elemandır. Elektrik akımının dirence etkisi, akımın şiddeti ve devrenin direnci arasındaki ilişki ile açıklanır. Ohm Kanunu’na göre, “bir devreden geçen akım, devredeki direnç ile doğru orantılıdır, direncin artmasıyla akım azalır.”

Ohm Kanunu, elektrik akımının dirence etkisini matematiksel olarak ifade eden bir formüldür. Bu formül, I = V/R şeklinde gösterilir, burada I elektrik akımını, V gerilimi ve R direnci temsil eder. Formüldeki R, Ohm birimi olan ohm cinsinden ifade edilen direnci temsil eder. Yani, bir devredeki direnç arttıkça elektrik akımı da azalır.

Direncin elektrik akımına etkisi, pratikte birçok alanda kullanılır. Örneğin, elektrik devrelerinde kullanılan dirençler sayesinde elektrik akımının kontrolü sağlanır. Dirençler, aşırı akımların önlenmesi, devrelerin korunması ve istenen değerlerde akım geçişi sağlanması için kullanılır. Ayrıca, direncin etkisi elektrik enerjisinin verimli kullanımına da katkı sağlar. Örneğin, bir ışık ampulünün üzerinden çok fazla akım geçmesi durumunda direncin artmasıyla birlikte ampuldeki enerji kaybı azalır ve ampul daha verimli bir şekilde çalışır.

Ohm Kanunu Nasıl Uygulanır?

Ohm Kanunu, elektrik akımı, gerilim ve direnç arasındaki ilişkiyi açıklar. Bu kanuna göre, bir devrede akım, gerilim ve direnç değeri arasındaki ilişim matematiksel bir formülle ifade edilebilir. Ohm Kanunu’nun uygulanması için adımları takip etmek önemlidir.

İlk adım, devre elemanlarının değerlerini toplamaktır. Devredeki direnç değeri (R), gerilim değeri (V) ve akım değeri (I) bilinmelidir. Bu değerler Ohm Kanunu’nun formülünde kullanılacaklardır.

İlginizi Çekebilir;  Hamilelikte Suyun Azar Azar Gelmesi

İkinci adım, Ohm Kanunu’nun formülünü kullanmaktır. Bu formül I = V / R şeklindedir. İlgili değerleri yerine koyarak, akımın değerini hesaplamak mümkündür. Bu formül, direncin elektrik akımına etkisini anlamamıza yardımcı olur.

 • Devrenin akımı artarsa: Direnç değeri sabit tutulurken gerilim değeri artacaktır.
 • Devrenin direnci artarsa: Gerilim değeri sabit tutulurken akım değeri azalacaktır.
 • Devrenin gerilimi artarsa: Direnç değeri sabit tutulurken akım değeri artacaktır.

Ohm Kanunu’nun uygulanması, elektrik devreleri analizinde önemli bir adımdır. Bu kanun, elektriksel davranışın anlaşılması ve devrelerin doğru bir şekilde çalışması için temel bir prensiptir. Ohm Kanunu’nun formülünü ve direncin elektrik akımına etkisini anlamak, elektrik ve elektronik mühendisliği gibi alanlarda çalışan profesyoneller için zorunlu bir beceridir.

İşlem Formül
Akımı hesaplamak I = V / R
Gerilimi hesaplamak V = I * R
Direnci hesaplamak R = V / I

Sık Sorulan Sorular

Ohm Kanunu Nedir?

Ohm kanunu, bir devreden geçen elektrik akımının, devreye uygulanan gerilim ile doğru orantılı olduğunu ifade eden elektriksel bir kanundur.

Elektrik Akımı Nedir?

Elektrik akımı, bir noktadan diğerine yük taşıyan elektronların hareketi olarak tanımlanabilir.

Ohm Kanununun Formülü Nedir?

Ohm kanunu formülü, V=I*R şeklinde ifade edilir. Burada V, devreye uygulanan gerilimi; I, devreden geçen akımı; R ise devrenin direncini temsil eder.

Direncin Elektrik Akımına Etkisi Nasıldır?

Direncin artması, elektrik akımının azalmasına neden olur. Direncin azalması ise elektrik akımının artmasına sebep olur.

Ohm Kanunu Nasıl Uygulanır?

Ohm kanunu, bir devredeki gerilim, akım ve direnç değerleri bilindiğinde, bu değerler kullanılarak devredeki diğer bilinmeyen değerlerin hesaplanabilmesini sağlar. Formül kullanılarak gerilim, akım veya direnç değeri bulunabilir.

Ohm Kanunu hangi durumlar için geçerlidir?

Ohm kanunu, sadece ortamın sabit direnç gösterdiği ve sabit sıcaklıkta gerçekleşen direkt bağlı devreler için geçerlidir.

Ohm Kanunu hangi yasayla ilişkilidir?

Ohm kanunu, Alman fizikçi Georg Simon Ohm tarafından keşfedildiği için onun adını taşımaktadır.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir