Web Zurna

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Blog
 4. »
 5. Deprem Nasıl Meydana Gelir? Bilinmesi Gerekenler

Deprem Nasıl Meydana Gelir? Bilinmesi Gerekenler

Furkan Furkan -
203 0
Deprem Nasıl Meydana Gelir? Bilinmesi Gerekenler

Deprem, dünyanın birçok bölgesinde yaşanabilen bir doğal afet olarak karşımıza çıkmaktadır. Deprem, yer kabuğundaki hareketlilik sonucunda meydana gelen sarsıntıları ifade etmektedir. Bu sarsıntılar genellikle yıkıcı etkilere sahip olabilir ve hayatı olumsuz yönde etkileyebilir. Depremin oluşum süreci karmaşık ve çok çeşitli faktörlerden etkilenebilir. Bu nedenle, deprem risklerinin belirlenmesi büyük önem taşır. Ayrıca, deprem anında ve sonrasında neler yapılması gerektiği konusunda bilgi sahibi olmak da hayati önem taşır. Bu yazıda, deprem hakkında temel bilgileri bulabilir ve depremle karşılaşıldığında nasıl hareket edilmesi gerektiğine dair önemli ipuçları bulabilirsiniz.

Deprem Nedir?

Deprem, yer kabuğunda meydana gelen ani titreşimler veya sarsıntılar sonucunda ortaya çıkan doğal afetlere verilen isimdir. Yer kabuğu içindeki kayalar üzerinde oluşan ani hareketler sonucunda enerji açığa çıkar ve bu enerji, dalgalar halinde yayılarak yeryüzüne ulaşır. Bu dalgaların etkisiyle oluşan sarsıntı ve titreşimler, yapılar üzerinde ciddi hasarlara ve can kayıplarına neden olabilir.

Depremlerin meydana gelme nedeni ise tek bir nedenle açıklanamaz. Yer kabuğu, içinde bulunan tektonik plakaların hareketleri sonucu sürekli olarak değişim gösterir. Bu plakalar birbirleriyle sürtünerek veya çarpışarak deformasyona uğrar. Bu deformasyon sonucu biriken enerji, bir noktada patlama şeklinde açığa çıkarak depreme sebep olur. Bu sebeple depremler, en çok aktif fay hatları üzerinde meydana gelir.

Depremlerin oluşum süreci karmaşık bir olaydır ve birçok faktör etkileşim halindedir. Ancak en önemli faktör, tektonik plakaların hareketleridir. Bu hareketler sonucu meydana gelen enerji bir noktada biriken ve nihayetinde patlama şeklinde açığa çıkarak depremi oluşturur. Deprem, jeolojik açıdan doğal bir süreç olup doğal afetler arasında en yıkıcı etkilere sahip olanlarından biridir.

Depremin Oluşum Süreci

Deprem, yer kabuğunda meydana gelen ani ve şiddetli sarsıntılardır. Bu sarsıntılar, yeraltında biriken gerilim enerjisinin aniden serbest kalması sonucu meydana gelir. Depremin oluşumu ise birkaç aşamadan geçer.

İlk aşama stres birikimidir. Yer kabuğunda, iç ve dış güçlerin etkisiyle gerilmeler oluşur. Bu gerilmeler, sürtünme kuvvetlerini aşacak noktaya geldiğinde stres birikimi başlar.

İkinci aşama kırılmadır. Stres birikimi sonucunda yer kabuğundaki kırılma noktası aşılır ve kayalardaki gerilim enerjisi serbest kalır. Bu serbest kalan enerji, yerkabuğunu titreterek depreme sebep olur.

Son aşama ise sarsıntıdır. Kırılan kayaların enerjisi, dalga şeklinde yayılarak yer kabuğunu sarsar. Bu sarsıntılar, yer yüzeyine de etki ederek yapıları ve yaşamı olumsuz etkileyebilir.

İlginizi Çekebilir;  Okul yolunda sorun yaşadığımızda kimlerden yardım isteriz 2024?

Depremin oluşum süreci, fiziksel ve jeolojik faktörlerin karmaşık etkileşimleri sonucunda gerçekleşir. Bu süreç, bilim insanları tarafından sürekli olarak araştırılmakta ve anlaşılmaya çalışılmaktadır. Depreme karşı daha bilinçli olabilmek adına düzenli olarak bilgilenmek ve alınması gereken önlemleri bilmek önemlidir.

Kaynaklar:

 • Avcı, A. (2018). Deprem ve Deprem Kaynakları. İnönü Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü.
 • Deprem Nedir? (n.d.). Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. https://www.etkb.gov.tr/sayfalar/icerikozellikleri.aspx?rid=4&lst=1&type=1&hl=0&lc=2

Tablo 1: Deprem Oluşumu Aşamaları

Aşama Açıklama
Stres birikimi Yer kabuğunda gerilimlerin oluştuğu aşamadır.
Kırılma Gerilim enerjisinin serbest kaldığı aşamadır.
Sarsıntı Kırılan kayaların yaydığı dalga şeklindeki enerjidir.

Deprem Riskinin Belirlenmesi

Deprem riskinin belirlenmesi, bir bölgede meydana gelebilecek deprem tehlikesinin analiz edilerek değerlendirilmesidir. Bu analiz, bilimsel verilere dayanarak yapılan çalışmalar ve araştırmalar sonucunda gerçekleştirilir. Deprem riskinin belirlenmesi, toplumun deprem felaketine hazırlıklı olmasını sağlamak ve yapıların güçlendirilmesi için önemlidir.

Deprem riskinin belirlenmesinde göz önünde bulundurulan faktörler arasında bölgenin jeolojik yapısı, tarihindeki deprem aktiviteleri, jeodinamik süreçler, yer kabuğunun hareketleri, yer altındaki fay hatları ve deprem tehlikesi gibi etmenler yer alır. Bu faktörlerin analizi ve değerlendirilmesiyle birlikte, deprem risk haritaları oluşturulur ve bölgedeki olası deprem tehlikeleri tespit edilir.

Deprem riskinin belirlenmesi, büyük bir titizlik gerektiren bir süreçtir. Bu süreçte kullanılan bilimsel yöntemler ve teknolojik araçlar sayesinde deprem tehlikesinin boyutları ve etkileri daha iyi anlaşılır. Bu şekilde, deprem riski yüksek olan bölgelerde yapılaşma planları ve risk azaltma çalışmaları yapılabilir.

DEPREM RİSKİNİN BELİRLENMESİ ADIMLARI
1. Veri Toplama: Bölgenin jeolojisi, deprem geçmişi, jeodinamik süreçler ve yer kabuğu hareketleri hakkında veri toplanır.
2. Analiz ve Değerlendirme: Toplanan veriler üzerinde analizler yapılır ve deprem riski hesaplamaları yapılır.
3. Deprem Risk Haritalarının Oluşturulması: Analiz sonuçlarına dayanarak, deprem risk haritaları hazırlanır ve olası tehlikeler tespit edilir.
4. Risk Azaltma Çalışmaları: Belirlenen risklere yönelik olarak, risk azaltma çalışmaları ve yapı güçlendirme projeleri gerçekleştirilir.

Deprem riskinin belirlenmesi, toplumların deprem felaketine hazırlıklı olabilmesi için önemlidir. Bu nedenle, deprem risk haritalarının güncel tutulması ve yapılaşma planlarının bu haritalara uygun şekilde yapılması büyük önem taşır. Aynı zamanda, deprem riskini azaltmak için bireysel önlemler almak ve deprem bilincini yaygınlaştırmak da önemlidir. Bilinçli bir toplum, deprem felaketlerinin etkilerini minimize etmek adına daha sağlam adımlar atabilir.

Deprem Anında Yapılması Gerekenler

Bilindiği gibi ülkemiz, deprem riski yüksek bir coğrafyada bulunmaktadır. Bu nedenle her an deprem gerçeği ile karşı karşıya olabileceğimizi unutmamalıyız. Depremler genellikle aniden meydana gelir ve çoğu zaman ciddi hasarlara ve can kayıplarına yol açar. Bu nedenle deprem anında yapılması gerekenler konusunda bilgi sahibi olmak, hayatımızı kurtarabilecek önemli bir adım olacaktır.

İlginizi Çekebilir;  İnstagram Beğeni Hilesi Sorunsuz

Deprem anında yapılması gerekenler şunlardır:

 1. Sakin Kalmak: Deprem anında paniğe kapılmamak ve sakin kalmak oldukça önemlidir. Endişe ve telaş, doğru kararlar almamızı engelleyebilir. Bu nedenle ilk olarak sakinleşmeye çalışmalıyız.
 2. Güvenli Alanlara Gitmek: Deprem sırasında bulunduğumuz binanın tahliye alanlarını bilerek, güvenli bir alana yönelmeliyiz. Tehlikeli bölgelerden uzak durmalı, asansörleri kullanmamalı ve merdivenleri kullanarak hızlıca tahliye olmalıyız.
 3. Taşınabilir Önemli Eşyaları Almak: Deprem anında yanımızda taşınabilecek önemli eşyaları yanımıza almalıyız. Bunlar arasında cüzdan, cep telefonu, ilaçlar gibi kişisel eşyalar bulunmalıdır. Ancak ağır eşyaların alınmaya çalışılmaması da önemlidir, çünkü zamanımızı kaybetmeden güvenli alana gitmemiz gerekmektedir.

Deprem anında yapmamız gerekenler bu şekildedir. Ancak unutmamalıyız ki her deprem farklıdır ve her durumda yapılması gerekenler değişebilir. Bu nedenle deprem öncesi alınacak önlemler ve deprem sonrası yapılması gerekenler konusunda da bilgi sahibi olmak önemlidir. Güvende olmak ve hayatta kalmak için deprem konusunda sürekli kendimizi geliştirmeli ve güncel bilgilere ulaşmalıyız.

Deprem Sonrasında Yapılması Gerekenler

Deprem Sonrasında Yapılması Gerekenler, bir deprem felaketi yaşandığında insanların güvenliklerini sağlamak ve olumsuz etkileri minimize etmek için atılması gereken adımları içerir. Deprem sonrası dönemde doğru davranışlar sergilemek büyük önem taşır, çünkü yanlış hareketler felaketin etkisini artırabilir ve can kayıplarına sebep olabilir. Bu nedenle, deprem sonrasında takip edilmesi gereken bazı yönergeler vardır.

Birincisi, güvende olduğunuz bir alana geçmek ve sıkışmış insanlar veya enkaz altında kalmış kişilere yardım etmek için hemen yetkililere haber vermek önemlidir. Deprem sonrasında enkaz altında kalan insanlar için altın saatler geçerlidir ve zamanın önemi büyüktür. Yetkililere doğru ve ayrıntılı bilgi verilmesi kurtarma çalışmalarını hızlandırabilir ve hayat kurtarabilir.

İkinci adım, elektrik, gaz ve su bağlantılarının kapatılmasıdır. Deprem sonrasında oluşabilecek yangın ve gaz sızıntılarına karşı önlem almak hayati önem taşır. Elektrik, gaz ve su bağlantılarının kapatılmasıyla olası riskler minimize edilir ve güvenlik sağlanır. Bunun için doğalgaz vanasını kapatmak, elektrik panosundaki sigortaları indirmek ve ana su vanasını kapatmak gibi adımlar atılmalıdır.

Bir diğer önemli adım ise acil durum çantasının hazırlanmasıdır. Deprem sonrasında evinizde veya oturduğunuz alanda geçici bir süre kalmanız gerekebilir. Bu nedenle, acil durum çantası içinde temel yaşamsal ihtiyaçlarınızı karşılayacak malzemelerin bulunması gerekmektedir. Bu malzemeler arasında yiyecek, su, ilaçlar, battaniye, el feneri, piller ve birinci yardım seti gibi temel eşyalar yer alır. Acil durum çantasının hazır olması, felaket sonrası sürecin daha kolay bir şekilde geçirilmesine yardımcı olur.

 • Yıkıntılardan kaçınmak için sağlam yapıların yanına sığınmak
 • Telefon hatlarını boş bırakmak ve acil durum numaralarını aramak
 • Aşırı hava değişikliklerine karşı tedbirli olmak
İlginizi Çekebilir;  İndirme Hızı: İnternet Bağlantısındaki Veri Transfer Hızı
Eşyalar Fiyat
Konserve yiyecek 10 TL
1.5 litre su 2 TL
Battaniye 20 TL
Petrol lambası 15 TL
Pil 5 TL

Deprem sonrasında yapılması gerekenler, insanların felaket sonrası daha güvende ve kontrol altında hissetmelerini sağlar. Bu nedenle, deprem sonrasında doğru adımları atmak ve belirtilen yönergeleri takip etmek büyük önem taşır. Unutulmamalıdır ki, deprem sonrası dönemde dikkatli olmak ve yardımlaşmak hayat kurtarıcı olabilir.

Sık Sorulan Sorular

Deprem Nedir?

Deprem, yer kabuğunda meydana gelen enerjinin serbest kalması sonucu meydana gelen titreşim ve sarsıntı olayıdır.

Depremin Oluşum Süreci Nedir?

Depremin oluşum süreci, iki kayaç tabakasının birbirine göre kayma veya hareket etmesi sonucu gerçekleşir. Bu hareket, enerjinin biriken gerilimlerin serbest kalmasıyla birlikte sarsıntı şeklinde ortaya çıkar.

Deprem Riskinin Belirlenmesi Nasıl Yapılır?

Deprem riski, bir bölgede meydana gelme olasılığı yüksek depremlerin etkileri ve zararlarına bağlı olarak belirlenir. Bu risk, jeolojik, jeofizik ve yapısal faktörlerin analiziyle değerlendirilerek ortaya konulur.

Deprem Anında Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Deprem anında yapılması gerekenler şunlardır:

 1. Kendinizi korumak için güvenli bir yer bulun.
 2. Açık alanlarda bulunuyorsanız, düşebilecek nesnelerden uzak durun.
 3. Kapalı bir alandaysanız, sarsıntı geçene kadar panik yapmadan yerinizde kalın.
 4. Hareketli cismelerden uzak durun ve hızlı bir şekilde kendinizi koruyun.

Deprem Sonrasında Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Deprem sonrasında yapılması gerekenler şunlardır:

 1. Güvende olduğunuzdan emin olun.

Deprem Öncesi Nasıl Hazırlık Yapılmalıdır?

Deprem öncesi yapılması gereken hazırlıklar şunlardır:

 1. Acil durum çantası hazırlayın ve içerisindeki temel malzemeleri kontrol edin.
 2. Tahliye yollarını ve güvenli buluşma noktalarını belirleyin.
 3. Ev ve iş yerinde bulunan eşyaların düşme riskine karşı güvenli bir şekilde yerleştirilmesini sağlayın.
 4. Aile bireyleri arasında iletişim planı oluşturun ve acil durumda nasıl iletişim kurulacağını belirleyin.

Deprem Türkiye’de Neden Sık Sık Yaşanır?

Türkiye, aktif fay hatları üzerinde bulunan ve platoların çarpışması nedeniyle sık sık depremlerin meydana geldiği bir bölgede yer almaktadır. Bu nedenle Türkiye, deprem riski yüksek bir ülkedir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir